зэсийн уурхайн тусгаарлалт нь физик шинж чанарыг агуулдаг