хайргат дахь агаарын компрессорын түлшний хэрэглээний хурд