khumani төмрийн хүдрийн уурхайн зээлийн үйл ажиллагаа